Header Ads

Anjëza Branka - Je in -Videoja

Anjëza...hmmm o Zot na vuri në mendime.Atëherë...ritmi në fillim premton për një këngë të bukur dance,por kur fillojnë ato 1001 in in in din tin çin pin jin in loool, na humbi. Videoja është nice për rrymën dance dhe Anjëza ka një trup WOW, por kënga in in in iiiin.


No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.